ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uitleg van begrip 'partijen' van de Alimentatieverordening
Rechtbank Rotterdam 21-12-2018 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10918
NL-rechter heeft rechtsmacht inzake kinderalimentatie ogv art. 6 Ali-vo: vader en kind hebben gemeenschappelijke NL-nationaliteit en kind kan als partij in de zin van Ali-vo worden beschouwd.
Forumshopping niet onrechtmatig
Rechtbank Midden-Nederland 17-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:6263
Vrouw heeft niet onrechtmatig jegens man gehandeld door Rb in Marokko om uitspraak te vragen over kinderalimentatie en vonnis te executeren. Forumshopping geen misbruik van (proces-)bevoegdheid.
Nederlands recht toegepast bij erkenning
Rechtbank Overijssel 28-11-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Somalisch recht toepasselijk maar NL recht toegepast, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats.
Draagkracht van in Marokko wonende man
Rechtbank Midden-Nederland 08-11-2018 (pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5366
Man heeft Nederlandse WIA-uitkering waarop niet wordt gekort. Kostenniveau in Marokko is 50% lager zodat Rb rekening houdt met 0,15 NBI woonlasten (ipv 0,3) en helft van bijstandsnorm.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALIP
Rechtbank Rotterdam 21-12-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10918
Verzoek wijziging kinderalimentatie door in Nederland woonachtige vader voor zijn inmiddels in Turkije woonachtige kind. Ouders en kind bezitten de Turkse nationaliteit, vader en kind tevens de Nederlandse. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht op grond van art. 6 Alimentatieverordening: uitleg van het begrip “partijen”; kind is partij in de zin van Alimentatieverordening. Turks recht toepasselijk (art. 3 Alimentatieprotocol). Toepassing Big Mac-index.
FPIP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4451
Partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogen in geschil tussen Australisch/Turkse man en NL/Turkse vrouw. Omvang geschil in appel is naar NL recht te beoordelen procesrechtelijke vraag. Partneralimentatie: Australisch recht toepasselijk, niet aangetoond dat sprake van situatie art. 72 (1) sub (b) of (c) FLA. Huwelijksvermogensrecht: art. 4 HHVV, Australië is woonplaatsland, Australisch recht toepasselijk, beroep op onaanvaardbaarheidsexceptie faalt, onroerende zaken in Turkije; omvang en waarde huwelijksvermogen niet vast t...
IP
Rechtbank Midden-Nederland 17-12-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:6263
Man: vrouw heeft onrechtmatig jegens hem gehandeld door rechtbank in Marokko om uitspraak te vragen over kinderalimentatie en dit vonnis te executeren. Partijen hebben NL en Marokkaanse nationaliteit en woonplaats in NL. NL rechter rechtsmacht (art. 4 Brussel Ibis). NL recht toepasselijk (art. 10:159 BW jo. art. 4 Rome II-Vo). Forumshopping niet onrechtmatig; geen misbruik van (proces-)bevoegdheid (art. 3:13 BW). Feit dat man (daardoor) in Marokko wordt bedreigd met gevangenzetting doet daaraan niet af.
IP
Rechtbank Overijssel 28-11-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4798
Vervangende toestemming erkenning. Partijen hebben Somalische nationaliteit. NL rechter rechtsmacht. Primair Somalisch recht toepasselijk (art. 10:95 lid 3 BW), maar NL recht toegepast ex artt. 10:95 lid 3 jo lid 4 jo 10:17 lid 1 BW, nu persoonlijke staat van vreemdeling aan wie verblijfsvergunning is verleend (moeder) wordt beheerst door recht woonplaats. Van belang dat met erkenning voor kind haar afstamming komt vast te staan en juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met feitelijke situatie (art. 7 IVRK).
ALIP
Rechtbank Midden-Nederland 08-11-2018
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5366
Bij de berekening van de draagkracht van de in Marokko wonende man wordt in aanmerking genomen dat hij een Nederlandse WIA-uitkering ontvangt waarop hij niet wordt gekort. Het kostenniveau in Marokko is 50% lager zodat de rechtbank de draagkrachtformule corrigeert door te rekenen met 0,15 NBI aan woonlasten en de helft van de bijstandsnorm.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer, 25-04-2017)
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
De kosten van een expat-kind
(Mr. Marjet Groenleer, 24-04-2017)
Met welke bijzondere kosten van expat-kinderen wordt rekening gehouden bij het bepalen van hun behoefte?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN