ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Marokkaanse uitspraak / incasso kinderalimentatie
Rechtbank Limburg 20-06-2019 (pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5768
Man, vrouw (NL en Marokkaanse nat.) en kinderen wonen in NL. Verbod om in Marokko procedures ter inning van (niet bestaande) achterstand kinderalimentatie in te stellen obv - door NL rechter gewijzigd - vonnis van Rb Casablanca.
Vrouw moet kosten van rechechebureau aan man vergoeden
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2191
Beschikking mbt art. 1:160 BW. Hof: als vrouw had voldaan aan overeengekomen meldingsplicht tot samenwonen, had man geen kosten voor onderzoeksbureau ad € 11.818 hoeven maken. Vrouw schadeplichtig ogv wanprestatie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 11-07-2019
(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4971
Afwijzing van in kort geding gevorderd verbod om Marokkaans vonnis te executeren. Executiegeschil. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht (art. 2 EEX-Vo, gedaagde woont in NL). Marokkaans recht toepasselijk (art. 4 lid 1 Rome II, land waar schade zich voordoet en gestelde onrechtmatige gedragingen). Marokkaanse uitspraak heeft kennelijk in Marokko gezag van gewijsde, aannemelijk is dat gedaagde deze naar Marokkaans recht mag executeren.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019

(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2191
Man heeft aangetoond dat vrouw samenwoonde in de zin van art. 1:160 BW. Vrouw moet te veel ontvangen partneralimentatie terugbetalen. Hiervoor gelden geen verzwaarde motiveringseisen. Voor zover de vrouw een beroep heeft willen doen op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, faalt dit. Vrouw veroordeeld kosten recherchebureau ad € 11.818,32 aan de man te vergoeden.
Rechtbank Amsterdam 27-05-2019
(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4358
Art. 843a lid 1 Rv. Aannemelijk dat op eiser (de man) in de appelprocedure (alimentatie) in Marokko de bewijslast zal rusten met betrekking tot de inkomsten van gedaagde (de vrouw). Gedaagde veroordeeld om afschriften te verstrekken van stukken waaruit blijkt welke bedragen zij heeft ontvangen aan bijstandsuitkering, kinderbijslag, kindgebonden budget, huur- en zorgtoeslag/schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat zij (een of meer van) deze uitkeringen/toeslagen niet heeft ontvangen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.
Rechtbank Limburg 20-06-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5768
Kort geding. Partijen hebben NL en Marokkaanse nationaliteit, NL hun gewone verblijfplaats en die van hun kinderen. NL rechter bevoegd (EG Vo nr. 4/2009 jo art. 3 sub b AlimentatieVo), NL recht toepasselijk (art. 15 AlimentatieVo jo art. 3 Haags Protocol 2007). Verbod in Marokko incassomaatregelen of procedures ter inning van (niet bestaande) achterstand kinderalimentatie in te stellen op basis van - door NL rechter gewijzigde - vonnis van rechtbank Casablanca, althans te staken en gestaakt te houden op straffe van dwangsom.
Gerechtshof Den Haag 22-05-2019
(pub. 20-06-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1583
In appel partneralimentatie, verdeling eenvoudige gemeenschappen en afwikkeling huwelijkse voorwaarden in geschil. Partneralimentatie: NL rechter rechtsmacht (art. 3 onder c AlimentatieVo), NL recht toepasselijk (art. 5 Protcol). Afwikkeling huwelijkse voorwaarden: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk. Verdeling woning: contractuele verdeling, dus hof geen rechtsmacht. Tot te verrekenen vermogen behoren aandelen partijen in Franse SCI; NL rechter niet bevoegd nu ogv statuten alleen Franse rechter bevoegd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer, 25-04-2017)
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
De kosten van een expat-kind
(Mr. Marjet Groenleer, 24-04-2017)
Met welke bijzondere kosten van expat-kinderen wordt rekening gehouden bij het bepalen van hun behoefte?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN