ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtszaken over Insiya, ontvoerd naar India
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019 (pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1684
Moeder vraagt staande huwelijk eenhoofdig gezag over kind van partijen, ontvoerd naar India. Verzoek afgewezen: niet mogelijk om tijdens het huwelijk gezamenlijk gezag te wijzigen in eenhoofdig gezag.
Vrouw probeert oude NL-alimentatiebeschikking te executeren dmv Turks executiebevel
Rechtbank Overijssel 10-12-2018 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Maar is inmiddels hertrouwd (geweest) en zoon is ruim volwassen. NL-rechter bevoegd, ook al is in Turkije een executieprocedure tussen partijen aanhangig. Onderhoudsverplichting geëindigd, vordering verjaard.
Uitleg van begrip 'partijen' van de Alimentatieverordening
Rechtbank Rotterdam 21-12-2018 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10918
NL rechter heeft rechtsmacht inzake kinderalimentatie ogv art. 6 Ali-vo: vader en kind hebben gemeenschappelijke NL nationaliteit en kind kan als partij in de zin van Ali-vo worden beschouwd.
Forumshopping niet onrechtmatig
Rechtbank Midden-Nederland 17-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:6263
Vrouw heeft niet onrechtmatig jegens man gehandeld door Rb in Marokko om uitspraak te vragen over kinderalimentatie en vonnis te executeren. Forumshopping geen misbruik van (proces-)bevoegdheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Amsterdam 28-02-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1972
Familierechtelijke vorderingen in kort geding: teruggeleiding naar NL, ouderlijke verantwoordelijkheid (toevertrouwing, afgifte paspoorten, zorgregeling), echtelijke woning, partner- en kinderalimentatie m.b.t. kinderen met NL nationaliteit die met moeder in Israël verblijven. Vader heeft Belgische nationaliteit en woont in NL. Moeder heeft Israëlische en NL nationaliteit. Voorzieningenrechter niet bevoegd, behoudens t.a.v. alimentatie. NL recht resp. toepasselijk (art. 3 Protocol) en i.v.m. spoedeisendheid zaak toegepast.
KIIP
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1684
Indiase kinderontvoering. Verzoek van moeder om echtgenoot gezag te ontnemen niet voor toewijzing vatbaar. Daarvoor is tijdens huwelijk geen wettelijke grondslag. Evenmin plaats voor verklaring voor recht dat man onbevoegd is het gezag over kind uit te oefenen wegens een geestelijke stoornis. Man staat niet onder curatele en er zijn geen aanwijzingen dat zijn geestvermogens zodanig zijn gestoord dat hij daartoe in de onmogelijkheid verkeert. Weghalen kind naar India en belemmeren contact met moeder doen hieraan niet af.
ALHVIP
Rechtbank Rotterdam 08-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1212
Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap gelast. Bepaling waarde aandelen. Partneralimentatie: moment behoefteverweer in strijd met beginselen goede procesorde; netto onderhoudsbijdrage vastgesteld, omdat onderhoudsgerechtigde is geëmigreerd naar Israël en vooralsnog wordt aangenomen dat de partnerbijdrage voor de onderhoudsgerechtigde in Israël onbelast is en voor de alimentatieplichtige in NL aftrekbaar. Draagkracht dga vastgesteld. Verzoek tot limitering afgewezen (HR 04-05-2018ECLI:NL:HR:2018:695).
ALFPIP
Rechtbank Overijssel 10-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2018:5073
Verklaringen voor recht. Kinder- en partneralimentatie. Alimentatieplichtige woont in Turkije. NL rechter rechtsmacht (art. 1 jo. 3 AlimentatieVo). Beroep op exceptie van litispendentie faalt (art. 12 Rv). NL recht toepasselijk (art. 15 AlimentatieVo jo. art. 3 Protocol). Voldaan aan vereisten verklaring voor recht (art. 3:302 jo. 3:303 BW). Partneralimentatieverplichting van rechtswege geëindigd (art. 1:160 BW). Vordering alimentatiegerechtigde ter zake levensonderhoud verjaard (art. 3:324 lid 3 BW). Alimentatie voor jong meerder...
ALFPIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1257
Verzoek nihilstelling kinder- en partneralimentatie met IPR-aspecten. NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo). Toepasselijk recht: NL recht (art. 3 Haags Protocol jo. art. 15 AlimentatieVo). Bijzonder regel van art. 5 Protocol niet toepasselijk: recht staat waar partijen hun laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hadden (Duitsland) niet nauwer verbonden met het huwelijk. Behoefte studerende jong meerderjarige met WSF-uitkering. Verlies draagkracht niet aangetoond. Samenloop onderhoudsverplichtingen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
De invloed van de 'dependency allowance' op het eigen aandeel
(Mr. Marjet Groenleer, 25-04-2017)
Veel expats ontvangen geen kinderbijslag maar een ‘dependency allowance’ van hun werkgever. Hoe wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het eigen aandeel in de kosten van een expat-kind?
De kosten van een expat-kind
(Mr. Marjet Groenleer, 24-04-2017)
Met welke bijzondere kosten van expat-kinderen wordt rekening gehouden bij het bepalen van hun behoefte?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN