ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geldigheid van niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie
Parket bij de Hoge Raad 01-08-2019 (pub. 30-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:797
Prejudiciële vraag aan de Hoge Raad: Is een niet-wijzigingsbeding mbt kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig? A-G: Ja. Afspraken van ouders moeten toetsbaar zijn. De rechter toetst zelfstandig.
Rechtbank Oost-Brabant 14-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:2811
Rb stelt vragen over geldigheid niet-wijzigingsbeding KAL, evt. nietigheid wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de geldende maatstaven, en toetsing aan art. 1:159 lid 3 BW.
A-G adviseert tot prejudiciële vragen aan EHRM over inkeerregeling
Parket bij de Hoge Raad 14-06-2018 (pub. 29-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:688
Blijft aanspraak bestaan op oude inkeerregeling? "De morele verontwaardiging bij regering en parlement over zwartspaarders heeft ertoe geleid dat een regeling tot stand is gekomen die strijdig is met verdragsbepalingen."
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 01-08-2019

(pub. 30-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:797
Prejudiciële vragen. Vraag: Is een niet-wijzigingsbeding mbt kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig? A-G: Ja. De afspraken die ouders maken mbt kinderalimentatie zijn weliswaar geldig, maar dienen getoetst te kunnen worden door de rechter. De rechter toetst zelfstandig en met inachtneming van de wettelijke maatstaven zonder gebonden te zijn aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Dit geldt ook bij een niet-wijzigingsbeding in het voordeel van de kinderen. Met jurisprudentie-overzicht.
Parket bij de Hoge Raad 30-08-2019
(pub. 30-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:846
Prejudiciële vragen. Vraag: Is een niet-wijzigingsbeding mby kinderalimentatie gelet op de aard van de onderhoudsverplichting nietig? A-G: Ja. De afspraken die ouders maken mbt kinderalimentatie zijn weliswaar geldig, maar dienen getoetst te kunnen worden door de rechter. De rechter toetst zelfstandig en met inachtneming van de wettelijke maatstaven zonder gebonden te zijn aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Dit geldt ook bij een niet-wijzigingsbeding in het voordeel van de kinderen. Met jurisprudentie-overzicht.
Rechtbank Oost-Brabant 14-05-2019

(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:2811
Rb stelt prejudiciële vragen: 1. Is niet-wijzigingsbeding mbt kinderalimentatie gelet op aard van de onderhoudsverplichting nietig? 2. Indien niet nietig: is het beding wel nietig wanneer ten nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de wettelijke en in de rechtspraktijk ontwikkelde maatstaven van behoefte en draagkracht? 3. Indien geldig en de toets van art. 1:159 lid 3 BW moet worden aangelegd: dient deze toets net zo stringent te worden toegepast als bij partneralimentatie dan wel minder stringent?
Parket bij de Hoge Raad 09-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:484
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Procesrecht. Vereisten exploot (art. 45 lid 3 Rv) en betekeningsvereisten (art. 46 e.v. Rv). Is betekening aan een in de basisregistratie personen opgenomen ‘briefadres’ rechtsgeldig? Dient in exploten de woonplaats te worden vermeld van verzoekers/geëxploteerden met een ‘geheim adres’?
Parket bij de Hoge Raad 02-11-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1405
Conclusie bij HR 21-12-2018 ECLI:NL:HR:2018:2381. Pp. hebben destijds bij bepaling k.a. kgb en ouderkop van behoefte afgetrokken. De prejudiciële beslissing van de HR 9 oktober 2015 vormt geen wijziging van omstandigheden Art. 1:401 lid 1 BW, wel grove miskenning van de wet. maatstaven Art. 1:401 lid 5 BW. Kan tevens meebrengen dat rechterlijke uitspraak van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord, doordat bij die uitspraak van onjuiste gegevens is uitgegaan Art. 1:401 lid 4 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Prejudiciële vragen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN