ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

A-G adviseert tot prejudiciële vragen aan EHRM over inkeerregeling
Parket bij de Hoge Raad 14-06-2018 (pub. 29-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:688
Blijft aanspraak bestaan op oude inkeerregeling? "De morele verontwaardiging bij regering en parlement over zwartspaarders heeft ertoe geleid dat een regeling tot stand is gekomen die strijdig is met verdragsbepalingen."
Prejudiciële vragen: kan GI door rechter vastgestelde contactregeling wijzigen?
Rechtbank Den Haag 27-02-2018 (pub. 29-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:3554
Rb is voornemens prejudiciële vragen te stellen over mogelijkheden van de GI om per schriftelijke aanwijzing een rechterlijk vastgestelde contactregeling te wijzigen. Rb schetst juridisch kader.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Parket bij de Hoge Raad 02-11-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1405
Conclusie bij HR 21-12-2018 ECLI:NL:HR:2018:2381. Pp. hebben destijds bij bepaling k.a. kgb en ouderkop van behoefte afgetrokken. De prejudiciële beslissing van de HR 9 oktober 2015 vormt geen wijziging van omstandigheden Art. 1:401 lid 1 BW, wel grove miskenning van de wet. maatstaven Art. 1:401 lid 5 BW. Kan tevens meebrengen dat rechterlijke uitspraak van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord, doordat bij die uitspraak van onjuiste gegevens is uitgegaan Art. 1:401 lid 4 BW.
ALFP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2381
Is prejudiciële beslissing HR 9 oktober 2015 ECLI:NL:HR:2015:3011 wijzigingsgrond? Pp. hebben destijds bij bepaling k.a. kgb en ouderkop van behoefte afgetrokken. De prej. beslissing vormt geen wijziging van omstandigheden Art. 1:401 lid 1 BW, wel grove miskenning van de wet. maatstaven Art. 1:401 lid 5 BW. Kan tevens meebrengen dat rechterlijke uitspraak van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord, doordat bij die uitspraak van onjuiste gegevens is uitgegaan Art. 1:401 lid 4 BW.
FIFP
Parket bij de Hoge Raad 14-06-2018
(pub. 29-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:688
A-G adviseert HR Raad tot prejudiciële vragen aan EHRM. Blijft voor belanghebbende aanspraak bestaan op oude inkeerregeling, nu beboetbare feiten (niet aangeven Zwitserse bankrekeningen) zich hebben voorgedaan ttv oude inkeerregeling (geen boete), maar inkeer heeft plaatsgevonden onder minder gunstige inkeerregeling (30% boete)? "De morele verontwaardiging bij de regering en het parlement over zwartspaarders heeft ertoe geleid dat een regeling tot stand is gekomen die strijdig is met de genoemde verdragsbepalingen."
FPJE
Hoge Raad 30-03-2018
(pub. 30-03-2018), ECLI:NL:HR:2018:463
Beantwoording prejudiciële vragen. HR: in appelprocedure tegen beschikking waarbij ex art. 1:266 BW het ouderlijk gezag van elk van beide ouders over een kind met wie die ouders gezinsleven hebben, is beëindigd, maar waarbij de grieven van de appellerende ouder slechts het eigen gezag betreffen, is de andere ouder belanghebbende in de zin van art. 798 lid 1 eerste volzin Rv in verbinding met art. 806 lid 1 Rv en kan deze ondanks verstrijken van de appeltermijn alsnog incidenteel appel instellen.
FPJE
Rechtbank Den Haag 29-03-2018
(pub. 29-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:3561
Schriftelijke aanwijzing beperking contact tussen ouder en minderjarige. GI heeft per schriftelijke aanwijzing een eerder door de rechter vastgestelde regeling gewijzigd. Over de reikwijdte van art. 1:265f BW en de bevoegdheid van een GI om dit te doen en de schorsingsmogelijkheid ex art. 1:264 BW bestaan onduidelijkheden in de rechtspraktijk. De rechtbank verzoekt de Hoge Raad om bij wijze van prejudiciële beslissing ex art. 392 Rv e.v. de in de beschikking geformuleerde rechtsvragen te beantwoorden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Prejudiciële vragen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN