ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Richting school niet doorslaggevend
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3328
Moeder mag kinderen op school in haar buurt inschrijven: verschil met oude school (vlg vader: ander mens- en Godsbeeld) geen belemmering. Het is aan ouders om (verdere) invulling te geven aan opvoeding volgens Bijbelse geloof.
Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad van beschikking (wisseling) hoofdverblijf
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2262
Bij vernietiging beschikking zouden kinderen weer terug moeten verhuizen. Beter om te wachten tot in appel over hoofdzaak is beslist. In belang van de kinderen om verhuizingen en schoolwisselingen zoveel mogelijk te beperken.
Vooruitzicht op verblijfsvergunning van belang in verhuiskwestie
Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019 (pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2926
Toewijzing verzoek moeder om met kind naar de VS te mogen verhuizen stuit reeds af op de onzekerheid omtrent haar vooruitzichten op een permanente verblijfsvergunning.
Bij verzoek voorlopige voorziening nog geen bodemprocedure aanhangig
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-08-2019 (pub. 09-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2993
Vader toch ontvankelijk in verzoek vovo: de bodemprocedure was ten tijde van de vovo-beschikking al aanhangig gemaakt en daarmee is de vovo gegeven tijdens een reeds aanhangig gemaakt geding (art. 223 Rv).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3350
Moeder is verhuisd van Brabant naar Zeeland en wil toestemming om de minderjarige dochter van partijen mee te nemen. Rechtbank wijst dit verzoek af. Het hof in hoger beroep ook: alle belangen afwegende, is het vanuit de minderjarige wenselijk dat zij haar hoofdverblijfplaats bij de vader in Brabant houdt.
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3371
Schorsing van de werking van de in eerste aanleg gegeven beschikking tot vervangende toestemming aan de vrouw om met de kinderen naar Spanje te verhuizen alsmede met betrekking tot de zorg- en vakantieregeling.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019

(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3328
Moeder wil kinderen op school in haar woonplaats laten inschrijven; huidige situatie praktisch en financieel nadelig. Bezwaren vader: beoogde school minder streng dan huidige school in B en er is sprake is ve ander mens- en Godsbeeld. Hof: scholen verschillen niet zodanig, dat deze belemmering vormen om kinderen op door moeder beoogde school in te schrijven. Ook draagt niet alleen school bij aan opvoeding vlgs Bijbelse geloof, maar is het ook aan de ouders om daaraan (verdere) invulling te geven. Volgt alsnog toestemming.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2019
(pub. 04-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6661
Beslissing op verzoek vervangende toestemming tot verhuizing aangehouden voor raadsonderzoek. Voor de duur van het geding wordt het hoofdverblijf van de kinderen wel bij de andere ouder bepaald.
Gerechtshof Amsterdam 13-08-2019
(pub. 03-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2980
Vervangende toestemming verhuizing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verhuizing

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN