ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Dwangsommen wegens eigenmachtige verhuizing blijven verbeurd
Gerechtshof Den Haag 30-04-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2834
Ondanks weigering toestemming door Rb is moeder met kind verhuisd. Geen gevolg gegeven aan gebod terugverhuizing. Nadien heeft vader aan moeder toestemming verhuizing verleend. Hof: Vzr heeft dwangsom terecht opgelegd.
Invloed kerkgang op zorgregeling
Rechtbank Rotterdam 13-09-2019 (pub. 29-10-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8421
Zorgweekend tot zondag 13:30 uur het beste voor kinderen. Zo zijn ze langer bij vader en kan moeder op zondagmiddag nog met hen naar de kerk, zodat ze slechts 1 kerkdienst missen in plaats van 2.
Mag moeder met kind(eren) naar België verhuizen?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 10-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6702
Vervangende toestemming voor Vlaamse moeder om met kinderen van NL naar België te verhuizen. Moeder is na uiteengaan in isolement gekomen, mede door gedrag van vader en zijn familie. Verhuizing in belang kinderen en moeder.
"Overleg zit blijkbaar niet in de genen van de vrouw"
Rechtbank Oost-Brabant 27-09-2019 (pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5581
Rb hekelt handelwijze van vrouw bij verhuizing met dochter (3). Geen vervangende toestemming voor inschrijven kind aan basisschool in nieuwe woonplaats vrouw. Man dient niet te worden 'vervangen' door nieuwe partner moeder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 11-10-2019
(pub. 08-11-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:5046
Moeder verhuisde zonder toestemming met kind van Maarssen naar Apeldoorn en overtrad hiermee ook nog een verbod in kort geding. Daarmee eigenmachtig en ism het uitgangspunt van gezamenlijke gezagsuitoefening van beide ouders gehandeld, de belangen van kind geschaad en die van vader veronachtzaamd. Bevel om binnen een maand terug te verhuizen en kind weer op oude school te plaatsen. En dwangsom van 500 euro per dag zonder maximering. Dat moeder op dit moment geen woonruimte heeft in M komt voor haar rekening en risico.
Gerechtshof Amsterdam 29-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3946
vervangende toestemming verhuizing
Gerechtshof Amsterdam 22-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3900
Ned. rechter bevoegd < "gewone woonplaats kind" ttv start procedure en "perpetuatio fori". Afstand Nederland- Suriname geen beletsel voor gez. gezag. Alsnog verv. toestemming aan moeder om met kind naar Suriname te verhuizen. Belang kind bij frequent contact met vader anders dan via telefoon en internet, alsmede belang man bij contact en verdiepen band met kind kunnen niet zo zwaar wegen dat vd vrouw, die vanaf de geboorte van kind zijn hoofdverzorger is geweest, wordt verlangd dat zij thans terugverhuist naar Nederland.
Gerechtshof Den Haag 30-04-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2834
Gezagsgeschil. Kort geding. Verhuizing met minderjarig kind ondanks uitgesproken verbod in kort geding. Nu in de bodemzaak in hoger beroep een regeling is getroffen, is het spoedeisend belang komen te vervallen. Verbeurde dwangsommen komen voor rekening van de moeder nu zij eigenmachtig heeft gehandeld. Hettzelfde geldt voor de kostenveroordeling in eerste aanleg.
Rechtbank Rotterdam 13-09-2019

(pub. 29-10-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8421
Plaatsvervangende toestemming aan moeder om met kinderen naar Tholen te verhuizen. Maar vader hoeft de kinderen in zijn weekend niet meer al op zaterdag terug te brengen: een zorgregeling ve weekend per 14 dagen van vrijdag uit school tot zondag 13:30 uur is het meeste in belang kinderen. Op die manier zijn ze langer bij vader en kan moeder op zondagmiddag nog met hen naar de kerk, zodat ze slechts één kerkdienst missen in plaats van twee.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verhuizing met kind

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN