ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man gaf onvoldoende informatie aan bank; komt dit voor zijn risico of dat van bank?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11011
Indienen onvolledige informatie aan bank, waardoor bank risico kredietovereenkomst niet goed genoeg kon inschatten, voor risico kredietaanvrager.
Lening voor inkoop accountantsmaatschap normale bedrijfsuitoefening?
Hoge Raad 13-07-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1220
HR vernietigt uitspraak van Hof dat aangaan van financiering tbv inkoop in maatschap niet kan worden aangemerkt als gebruikelijk tbv normale uitoefening van beroep van accountant.
Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
Borgtocht vernietigbaar?
Rechtbank Midden-Nederland 30-08-2017 (pub. 12-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2017:6786
Rb: echtgenote heeft toestemming voor borgtocht verleend door, zonder dat zij handtekening zette, invullen van gegevens op handtekeningenpagina. Daardoor is borgtocht niet vernietigbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVIP
Rechtbank Oost-Brabant 09-01-2019
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:82
Vernietiging van een borgtochtovereenkomst. Stilzwijgende rechtskeuze als bedoeld in Rome I? Kan een beroep worden gedaan op gezinsbeschermende bepalingen van artikel 1:88 en 1:89 BW jegens Duitse wederpartij? Uitwerking van artikel 10:40 BW jo. artikel 13 Rome I.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11011
Art. 1:88 lid 5 BW. Geen sprake van bijzondere omstandigheden waardoor het aangaan van financieringsovereenkomsten niet als een onderdeel van de normale bedrijfsuitoefening kan worden aangemerkt. Geen toestemming echtgenote nodig. Indienen onvolledige informatie aan bank, waardoor bank risico kredietovereenkomst niet goed genoeg kon inschatten, voor risico kredietaanvrager. Evenmin heeft bank zorgplicht geschonden jegens echtgenote (indirect) bestuurder.
HV
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 07-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4462
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Stuiting verjaringstermijn door dagvaarding van 13 maart 2003 in collectieve procedure ongeacht of de vernietigingsvordering onder de (toegewezen) vordering A dan wel de (afgewezen) vordering B valt. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd. Beroep op verjaring wordt afgewezen. Waardering uitgeleverde aandelen. Tussenarrest.
HV
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 07-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4468
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd. Beroep op verjaring wordt afgewezen.
HV
Rechtbank Amsterdam 07-11-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7929
Een echtgenoot moet toestemming vragen aan zijn of haar partner voordat hij of zij zich borg kan stellen: dat is de wet. Wanneer die toestemming ontbreekt, kan de niet-geconsulteerde partner de borgstelling vernietigen. Dat geldt echter niet in deze zaak omdat hier de uitzondering op dat vernietigingsrecht van toepassing is: de lening waarvoor de handelende echtgenoot zich borg stelde was viel binnen de normale uitoefening van het bedrijf (i) waarvan hij als feitelijk bestuurder(ii) kan worden aangemerkt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Onbevoegdheid van echtgenoten art. 1:88

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN