ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Conversie X
meer >>

NIEUWS

Pensioenverzoeken van zowel man als vrouw afgewezen
Rechtbank Den Haag 26-02-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1972
Vrouw: omzetten en verrekenen van PEB man in oudedagsvoorziening, maar man niet eens met conversie. Man: verklaring voor recht dat BV geen uitkering kan doen, maar dit betreft BV en is geen nevenvoorziening ES.
Update mededelingsformulier pensioenverdeling
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 26-02-2019

(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1972
Echtscheiding met huwelijkse voorwaarden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-05-2018
(pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1994
pensioenrecht; afstorting na echtscheiding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-12-2017

(pub. 15-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5584
Partijen hebben bedoeld om de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding toe te passen. Daarbij heeft de vrouw een deel van de aan haar toekomende pensioenaanspraken afgestaan in ruil voor toedeling van de woning aan haar. Hof: omdat daardoor in wezen de uitgangspunten van de WVPS worden verlaten, is sprake van pensioenverrekening ex art. 3.102 lid 3 aanhef en sub a IB. Dat leidt tot een IB-naheffing over een bedrag van € 159.183.
Rechtbank Oost-Brabant 20-09-2017

(pub. 09-10-2017), ECLI:NL:RBOBR:2017:5229
In de door gedaagden aangehaalde jurisprudentie waren de gestelde bijzondere omstandigheden onvoldoende om de conversie afdwingbaar te maken. Rb: hoewel invoering van de Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer een bijzondere omstandigheid is die verder gaat dan de omstandigheden in dezejurisprudentie, is ook dat naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om tot een verplichte conversie te komen. Geen verjaring van verplichting tot afstorting: is geen vordering tot nakoming waarvoor verjaringstermijn van 5 jaar geldt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN