ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

In beroep gaan kan maar 1 keer
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-06-2018 (pub. 08-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2379
Tegen een rechterlijke uitspraak kan echter op grond van de beginselen van goede procesorde slechts éénmaal hoger beroep worden ingesteld. Appellante is niet-ontvankelijk.
Alimentatieverzoeken te laat ingediend
Rechtbank Noord-Holland 28-09-2017 (pub. 25-10-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:7953
Zelfstandige tegenverzoeken inz. alimentatie, ingediend op dag voor mondelinge behandeling vovo, niet in behandeling genomen i.v.m. strijd met goede procesorde. Overige verzoeken afgewezen: geen verzoeken ex art. 822 Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Den Haag 18-09-2018
(pub. 22-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:12325
Aanvullende verzoeken na aanhouding zaak i.s.m. goede procesorde, nu in overwegingen tussenbeschikking vooruit werd gelopen op eindbeslissing. Dat een en ander niet in dictum werd opgenomen doet hieraan niet af. Art. 283 Rv en art. 130 Rv.
ALFP
Gerechtshof Den Haag 04-07-2018
(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1930
Grief dat de behoefte hoger is dan de rb heeft vastgesteld is tardief. Deze is pas tijdens het slotwoord aangevoerd. Een dergelijke grief had - in het kader van een goede procesorde - in een eerder stadium moeten zijn ingesteld. Zij heeft haar behoeftigheid onvoldoende aangetoond. Geen recente stukken waaruit blijkt dat zij onlangs nog heeft gesolliciteerd. Zij heeft evenmin onderbouwd waarom zij nu niet meer een inkomen van € 2.100,- netto pm kan verdienen, zoals zij tot 2014 heeft gedaan. Hof: vrouw is niet behoeftig.
FPKI
Gerechtshof Amsterdam 05-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1905
Kort geding. Intrekking vorderingen voorafgaand aan behandeling in eerste aanleg? Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie.
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2379
Tegen de beslissing van de rechtbank het gezag van moeder te beeindigen is zij tweemaal in beroep gegaan. Op dezelfde dag zijn er twee (andersluidende) beroepschriften bij het hof ingediend. Tegen een rechterlijke uitspraak kan echter op grond van de beginselen van goede procesorde slechts éénmaal hoger beroep worden ingesteld (HR 14 december 1973, NJ 1974, 347, en nadien o.a. ECLI:NL:HR:2003:AF4606). Nu de andere procedure inhoudelijk is behandeld verklaart het hof moeder niet-ontvankelijk in deze procedure.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 20-02-2018
(pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:453
Einde affectieve relatie. Geen samenlevingsovk, maar wel gem. woning. Vraagstukken zoals aandeel pp in draagplicht hypotheekschuld, gebruiksvergoeding, vergoedingsrechten, terugkomen op erkentenis, kosten overdracht woning, draagplicht kosten der huishouding, ongegronde verrijking, afwikkeling flexibel krediet, terugbetalingsverplichtingen to betaalde kinderopvangtoeslag, resp. afspraken over verdeling fiscale teruggaven, verklaring voor recht jegens derde en verdeling inboedel en saldi. Vermeerdering van eis.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Strijd met goede procesorde

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN