ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bijwonen van verjaardagen en familieweekends
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-05-2018 (pub. 20-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2159
Gebruikelijk dat kind na scheiding in elk geval een deel van de dag bij jarige ouder is, ook buiten het reguliere rooster. Ook van belang dat de kinderen het familieweekend van vader bij kunnen wonen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-05-2018
(pub. 20-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2159
Gebruikelijk is dat een kind na scheiding op de verjaardag ve ouder in elk geval een deel van die dag bij deze ouder is, ook indien dat niet cf het reguliere rooster is. Voor nieuwe partners van ouders geldt dat niet vanzelfsprekend. Anders dan moeder stelt, is het dus niet zo dat de kinderen op de verjaardag van haar partner al sowieso bij haar zouden verblijven. Van belang dat kinderen de mogelijkheid hebben om het familieweekend van vader bij te wonen; de door vader aangeboden compensatie is passend.
JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6469
Hof: GI lijkt intussen onderdeel te zijn geworden van de strijd tussen de ouders. Beter om nu vaste omgangsregeling vast te stellen voor moeder in plaats van deze afhankelijk te doen zijn van beleid van GI. En vader behoudt als enige het gezag. Ouders en GI mogen zich nog wel uitlaten over door Hof voorgestane omgangsregeling, nu deze tot op zekere hoogte ruimer is dan in het verzoek van vader in hoger beroep ligt besloten.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-10-2018
(pub. 11-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4225
Partner van vader geen belanghebbende in geschil tussen ouders over hoofdverblijfplaats van hun zoon en de zorgregeling.
KI
Gerechtshof Amsterdam 27-03-2018
(pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1033
hoofdverblijfplaats en omgangsregeling; benoeming bijzondere curator
KI
Gerechtshof Amsterdam 22-05-2018
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2021
Na 8 jaar procederen: hof oordeelt dat bij deze ouders en dit kind (9) thans de grens is bereikt van wat redelijkerwijs van rechterlijk ingrijpen mag worden verwacht. Heftige en bij voortduring geuite weerstand van minderjarige, die zich inmiddels in een ontwikkelingsfase bevindt waarin zij zelf keuzes maakt, moet serieus genomen worden. Een onder rechterlijke dwang opgelegde omgangsregeling zou in strijd zijn met zwaarwegende belang van meisje in kwestie.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Schottenaanpak / parallel ouderschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN