ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Zeer luxueus leven - geen draagkracht voor partneralimentatie?
Rechtbank Oost-Brabant 10-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6376
Rb stelt behoefte van vrouw vast op € 33.620 netto pm. Vrouw hoeft geen bewijs aan te dragen voor iedere uitgave. Man stelt gebrek aan draagkracht, hetgeen vrouw onvoldoende weerspreekt.
Verrekening R-C schuld?
Rechtbank Rotterdam 03-12-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:10129
Periodiek verrekenbeding. In strijd zijn met redelijkheid en billijkheid om rekening te houden met de opgepotte winsten in de onderneming, zonder de (hogere) R-C schuld in ogenschouw te nemen.
RB geeft route bij echtscheiding voor uitfasering PEB
Rechtbank Rotterdam 19-12-2017 (pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
Bij uitfasering 3 opties: niets doen, omzetting of afkoop. Nu wetgever niets heeft geregeld over hoogte vergoeding, benoemt Rb deskundige om ogv keuze man het aan vrouw toekomende deel te berekenen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVFP
Rechtbank Oost-Brabant 10-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6376
Echtscheiding van zeer vermogend stel. V verzoekt PAL van 86k pm. Rb: van V kan niet verwacht worden dat zij iedere post tot op de euro met bonnetjes onderbouwt (3.16). Behoefte aanzienlijk, maar geen DK man (3.54). Toch 5k pm PAL nu man dit heeft aangeboden. Bijzondere aandacht voor: afstemming PAL bodemzaak – vovo (3.9), verzwaarde stelplicht M ivm feit dat hij over administratie beschikt (3.21) en enkele procesrechtelijke aspecten (o.a. 1.4 en 3.6). Bewijsopdracht M in het kader van afwikkeling huwelijkse voorwaarden.
HVFP
Rechtbank Overijssel 19-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4832
Een draagplicht/vergoedingsplicht van vrouw jegens man mbt (zakelijke) schulden vd man kan niet voortvloeien uit het overeengekomen periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden die ze staande huwelijk sloten. Het ging slechts om een beding krachtens hetwelk overgespaarde, niet verteerde (arbeids)inkomsten worden verrekend en niet om een onbeperkt verrekeningsbeding.
HV
Rechtbank Limburg 19-12-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12049
Complexe verdeling. Behoren de lidmaatschapsrechten vd registergoederen tot te verdelen gemeenschap of zijn deze, zoals M stelt, voor 100% uit de nls van zijn vader verkregen, waardoor deze ivm uitsluitingsclausule buiten de gemeenschap zijn gebleven? Betekenis van bij notaris gepasseerde aktes inzake de verdeling van de registergoederen, betekenis huwelijkse voorwaarden: gemeenschap van goederen met uitsluiting van specifieke vermogensbestanddelen. Veroordeling tot overleggen informatie. Benoeming deskundige voor taxatie.
ALHV
Rechtbank Noord-Nederland 09-10-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5015
Verzoek bijdrage jong meerderjarige afgewezen, nu machtiging ontbreekt. Pp. zijn gehuwd op huw.vw. met verrekenbeding, maar dienen beiden verzoek tot verdeling van de huwelijksgemeenschap in. Rb. verdeelt de eenvoudige gemeenschappen (art. 3:166 BW), maar wijst het meer of anders verzochte af. Verzoek tot verrekening, dan wel onderbouwing daarvan ontbreekt. Rb. kan verrekenplicht niet vaststellen.
ALHV
Rechtbank Rotterdam 03-12-2018
(pub. 11-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:10129
Echtscheiding. Vrouw heeft ww-uitkering. In kader kinderali. en behoeftigheid wordt aan haar zijde rekening gehouden met fictief inkomen, o.g.v. haar opleiding (universitair), werkervaring, werkdgn en leeftijd. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden, periodiek verrekenbeding van overgespaard inkomen, dat niet is uitgevoerd. Onderneming met forse r-c schuld, welke groter is dan opgepotte winsten. Geen verrekening opgepotte winsten nu het in strijd is met de red.&bill. om opgepotte winsten zonder r-c schuld in ogenschouw te nemen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN