ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Erfgenamen vinden sleutel; lagen gouden sieraden in kluis van overleden oom?
Dat is niet vast komen te staan: kluis is tijdens leven van oom opgeheven. Wel had bank zorgvuldiger moeten reageren op verzoek van erfgenamen om informatie. Schadevergoeding € 250.
Beroep op legitieme na beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Rotterdam 19-09-2018 (pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8510
Uit systeem van de wet volgt dat ook na beneficiaire aanvaarding nog beroep op legitieme kan worden gedaan. Kinderen hebben daarom recht op informatie, ook over gedane giften.
Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
Beslissing o.g.v. 843a Rv niet appellabel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen o.g.v. art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 19-09-2018

(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8510
Uit het systeem van de wet (art. 4:63 BW jo. art. 4:71 BW) volgt dat ook na een beneficiaire aanvaarding nog een beroep op de legitieme kan worden gedaan (in welk verband de legitimaris giften kan inkorten voorzover deze afbreuk doen aan zijn legitieme portie). Benificiaire aanvaarding sluit niet automatisch een beroep op de legitieme portie uit. Kinderen hebben daarom recht op informatie, ook over gedane giften.
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018

(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Ogv art. 4:78 BW kan legitimaris die niet erfgenaam is, tegenover erfgenamen en de met beheer van de nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft. Vanwege de privatieve bevoegdheid van de executeur, kan legitimaris in dit verband alleen de executeur aanspreken. Veroordeling eiseres in proceskosten: hoge vordering met weinig onderbouwing en i.s.m. art. 21 Rv Rb onvolledig en niet naar waarheid voorgelicht.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018

(pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen op grond van art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
Rechtbank Limburg 25-01-2018

(pub. 31-01-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:803
Legitimaris heeft recht op inzage en afschriften van bescheiden om te kunnen berekenen hoe groot haar legitieme portie is. Daartoe kan verzoekster verweerder aanspreken omdat verweerder, in zijn hoedanigheid van enig erfgenaam en executeur, ingevolge het bepaalde in art. 4:78 BW verplicht is de verlangde gegevens aan verzoekster te verschaffen.
Gerechtshof Amsterdam 09-01-2018

(pub. 12-01-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:19
Ingevolge artikel 99 lid 1 Wna kan ieder die daarbij enig redelijk belang heeft een klacht indienen. Het begrip ‘enig redelijk belang’ moet ruim worden opgevat. Het kan een rechtstreeks belang zijn, maar ook een indirect of afgeleid belang.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN