ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Machtiging rechter nodig voor opname psychiatrische inrichting 16-jarige?
Rechtbank Noord-Holland 01-11-2018 (pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9645
Minderjarige (16) en moeder zijn akkoord met vrijwillige opname; vader is onbereikbaar. Rechter acht machtiging onder deze omstandigheden niet nodig.
Klacht over melding bij Veilig Thuis
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag 23-10-2018 (zaaknr. 2018-124, ECLI:NL:TGZRSGR:2018:156, pub. 23-10-2018)
Arts heeft stap 3 van de Meldcode Kindermishandeling (gesprek met klager) overgeslagen. Erkent dat zij klager als 'vader met gezag' inzage had moeten verstrekken in medisch dossier minderjarige dochter.
Vervangende toestemming vaccinatie minderjarige?
Rechter geeft toestemming om kind te vaccineren (Wilke Maas-van Weert 24-09-2018)
Moeder mag kind ADHD-medicatie toedienen
Rechtbank Noord-Holland 11-07-2018 (pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5951
Vader heeft bezwaren tegen verstrekken aan kind van ADHD-medicatie. Rb verleent moeder hiervoor vervangende toestemming, nu andere behandelingen onvoldoende effect hebben gehad.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Den Haag 21-11-2018
(pub. 28-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3225
De GI stelt belang te hebben bij een principiële uitspraak over de vraag hoe het begrip “medische behandeling” uit art. 265h BW en daarmee de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) uitgelegd dient te worden, en verzoekt het hof prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Hof handelt de zaak zelf af, en verleent vervangende toestemming voor de medische behandeling.
KI
Rechtbank Amsterdam 08-08-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5696
Verzoek om vervangende toestemming om minderjarige te laten deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma opnieuw toegewezen. Verzoek vader een zorgregeling op 50-50-basis vast te stellen mbt dochtertje (2017) aangehouden in afwachting van het verloop van traject bij Altra.
KI
Rechtbank Noord-Holland 01-11-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9645
Minderjarige (16) moet opgenomen worden in psychiatrische inrichting. Minderjarige en moeder zijn akkoord met vrijwillige opname; vader is onbereikbaar. Is een machtiging op grond van art. 2 wet Bobz vereist? Rechter baseert zich voor het ontkennende antwoord op art. 1:253r lid 1b BW in verbinding met art. 1:253q BW en art. 1:246 BW.
KI
Rechtbank Noord-Holland 11-07-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5951
Vervangende toestemming verleend aan moeder om kind ADHD-medicatie te verstrekken, nu alle vormen van behandeling tot nu toe niet, althans onvoldoende effect hebben gehad. Dit om te proberen de neerwaartse spiraal waarin kind zich al langere tijd bevindt te stoppen en kind tot rust te brengen.
FPKI
Rechtbank Amsterdam 08-08-2018
(pub. 17-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5697
Vader verzoekt vervangende toestemming om minderjarige (1) te laten deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Verzoek toegewezen, maar beschikking niet uitvoerbaar bij voorraad.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Behandeling minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN