ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wrakingsverzoek afgewezen
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018 (pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6712
Artikel 809 Rv over horen minderjarige niet van toepassing in kort geding. Pas beslissing over horen van minderjarige nadat rechter ter zitting met partijen had gesproken: geen grond voor wraking.
Huwelijk met voormalig directeur Jeugdzorg geen grond voor wraking rechter
Rechtbank Rotterdam 04-01-2018 (pub. 07-03-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1824
Wrakingsverzoek afgewezen: dat de rechter gehuwd is met voormalig directeur Jeugdzorg vormt geen aanwijzing voor partijdigheid van de rechter.
Wrakingsverzoek toegewezen: schijn van vooringenomenheid
Gerechtshof Amsterdam 18-07-2017 (pub. 14-08-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:3244
Wrakingsverzoek toegewezen: beslissing om man toe te staan petitum te wijzigen in de gegeven omstandigheden zodanig onbegrijpelijk, dat daaruit de schijn van vooringenomenheid volgt. De man is door het hof - op een als sturend te kwalificeren wijze - tot bedoelde wijziging gebracht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPME
Rechtbank Den Haag 12-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:15162
Wraking in een BOPZ-zaak. Verzoek is niet-ontvankelijk. Nadat verzoekster ter zitting had gewraakt en de zitting was geschorst, heeft de rechter een beslissing genomen op het verzoek tot voortzetting van de machtiging inbewaringstelling. De wrakingskamer gaat er van uit dat de rechter van oordeel was dat de te nemen beslissing geen uitstel gedoogde. De rechter heeft het voorliggende verzoek in volle omvang toegewezen, waardoor de rechter thans geen behandelend rechter meer is. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om in die situ...
FP
Rechtbank Midden-Nederland 13-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5597
Wrakingszaak.
FP
Rechtbank Gelderland 31-10-2018
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4813
Verzoeker is niet-ontvankelijk in zijn wrakingsverzoek. Het betreft een tweede verzoek tot wraking van de rechter in dezelfde zaak. Verzoeker heeft het onderhavige wrakingsverzoek geheel gebaseerd op feiten en omstandigheden die hij (ook) ten grondslag had kunnen leggen aan het eerdere wrakingsverzoek. Dit betekent dat het wrakingsverzoek reeds om die reden niet toewijsbaar is, op grond van artikel 9.1, aanhef en onder e, van het Wrakingsprotocol en artikel 37 lid 4 Rv. Een volgend wrakingsverzoek van verzoeker in deze zaak zal ni...
FP
Rechtbank Gelderland 25-10-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4757
Verzoeker is niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Verzoek is pas na de einduitspraak gedaan. Wet voorziet niet in de mogelijkheid van wraking nadat einduitspraak is gedaan in de zaak van verzoeker. Er is dan ook geen reden om het verzoek ter zitting te behandelen.
FP
Rechtbank Noord-Nederland 02-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4436
wraking, ongegrond, kritische vragen geen grond voor wraking
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wraking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN