ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Wraking X
meer >>

NIEUWS

Rechter gebruikt term "ziekelijk". Getuigt dat van vooringenomenheid?
Rechtbank Midden-Nederland 15-05-2019 (pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2195
Volgens wrakingskamer ziet de uitlating van de rechter op de angst van moeder om ter zitting te verschijnen. Dit wijst niet op vooringenomenheid.
Bijzondere wrakingsverzoeken
Rechtbank Rotterdam 24-04-2019 (pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3282
Wrakingsverzoek: vrouwelijke rechters en jeugdbeschermers en "verzoeker is wel een beetje klaar met vrouwelijke energie". Afgewezen: dat de rechter een vrouw is, is geen grond voor toewijzing wrakingsverzoek.
Rechtbank Den Haag 01-04-2019 (pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3799
Advocaat deelt mee dat hij optreedt namens niet ter zitting verschenen partij. Rechter wil dit verifiëren. Wraking gegrond: rechter heeft betrouwbaarheid van advocaat in twijfel getrokken. Schijn van partijdigheid.
Wrakingsverzoek afgewezen
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018 (pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6712
Artikel 809 Rv over horen minderjarige niet van toepassing in kort geding. Pas beslissing over horen van minderjarige nadat rechter ter zitting met partijen had gesproken: geen grond voor wraking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 15-05-2019

(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2195
Moeder van moeder niet-ontv. in wrakingsverzoek. Ze is slechts informant. Moeder zelf is dat wel, maar haar wrakingsverzoek wordt afgewezen. Gebruik term "ziekelijk" door rechter kan gezien context door beugel: het ging om discussie nav vd constatering vd rechter dat ze moeder nog nooit had gezien, waarbij ze oplossingen aandroeg voor dit probleem. De wrakingskamer leest het proces-verbaal aldus dat de uitlating van de rechter ziet op angst moeder om ter zitting te verschijnen. Dit wijst niet op vooringenomenheid.
Rechtbank Rotterdam 24-04-2019
(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3300
Wrakingsverzoek afgewezen. Accepteren door de rechters van een stuk van de wederpartij, dat niet is opgesteld door de advocaat maar door de partner van de wederpartij; dat stuk ter zitting aan verzoeker doen uitreiken en aansluitend voortgaan met de behandeling ter zitting. Taak van de rechter ter zitting; het verloop van de zitting en de regie bepalen. Kritisch bevragen van verzoeker, mede gelet op de grote hoeveelheid stukken die hij had ingebracht. Geen aanwijzingen voor gebrek aan onpartijdigheid van de rechters.
Rechtbank Rotterdam 24-04-2019

(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3282
Wrakingsverzoek afgewezen. Beslissingen om verzoeker geen extra spreektijd toe te staan en om zijn nieuwe partner geen toestemming te verlenen tot bijwonen van de besloten zitting behoren tot bevoegdheden van de rechter ter zitting. Verzoeker voert tevens aan dat hij wederom een vrouwelijke rechter trof (bij de jeugdbeschermingstafel bijna alleen vrouwen): "Verzoeker is wel een beetje klaar met vrouwelijke energie." Dat de rechter een vrouw is kan geen reden zijn voor toewijzing van een wrakingsverzoek.
Rechtbank Rotterdam 22-03-2019
(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3266
Wrakingsverzoek afgewezen vzv het betrekking heeft op betrokkenheid van de rechter bij stichting [naam], omdat uit de toelichting van verzoeker blijkt dat er tussen hem en de rechter geen enkel (in)direct contact heeft plaatsgehad mbt de activiteiten van de stichting, terwijl verzoeker bovendien heeft verklaard ernaar te neigen te bedanken voor de hem aangeboden functie bij de stichting. De huidige stand van zaken is dat verzoeker is aangemeld voor werkzaamheden in [plaats 1], terwijl de rechter betrokken is bij de activiteiten va...
Rechtbank Den Haag 01-04-2019

(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3799
Procedure tegen curandus tot ontruiming woning. Hoewel de advocaat ter zitting aan de rechter bevestigde dat hij optrad namens de formele procespartij (de curator, die niet ter zitting was verschenen) gaf de rechter te kennen dit te willen verifiëren. Wraking gegrond: Door verzoeker niet op zijn woord te geloven heeft de rechter de betrouwbaarheid van verzoeker in zijn hoedanigheid als advocaat ter zitting openlijk in twijfel getrokken. Reeds daardoor heeft de rechter de schijn van partijdigheid op zich geladen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wraking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN