ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man moet zijn woning verkopen: vrouw te lang hoofdelijk verbonden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019 (pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2284
Einde relatie 2006. Hof: voortduren van hoofdelijke verbondenheid vrouw naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Man krijgt geen extra termijn meer, maar is verplicht tot medewerking aan verkoop woning, onder dwangsom.
NHG start pilot voor koopstarters met flexibel inkomen
Ontslagvergoeding in stamrecht-BV zonder liquide middelen
Rechtbank Gelderland 29-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
1. Vermogen in stamrecht-BV man, ontstaan door zijn ontslagvergoeding, is niet aan man verknocht, nu geld is besteed tijdens huwelijk pp. 2. Geen brutering partneralimentatie zolang pp hetzelfde BRP-adres hebben.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 03-07-2019
(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2466
Relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten voor met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie? Eenvoudige gemeenschap in de zin van artikel 3:166 BW. Bijdrageplicht ex artikel 3:172 BW. Redelijkheid en billijkheid. Stilzwijgende overeenkomst over draagplicht kosten ten tijde van relatie.
Rechtbank Gelderland 12-06-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:3134
Toewijzing vordering tot medewerking aan verkoop woning in kort geding. Voldoende spoedeisend belang ivm faillissement onderneming man en wens vrouw om zelf een woning te kopen. Van vrouw kan niet verwacht worden dat zij langer in onverdeeldheid blijft. Afspraken in het convenant kunnen, anders dan door de man betoogd, niet zo worden uitgelegd. Belangen man en zijn gezin bij afwijzing vordering prevaleren niet. Man heeft mogelijkheid om met gezin elders te gaan wonen en er is sprake van een overwaarde op de woning.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2353
Beroep vd man op art. 3:194 lid 2 BW slaagt niet. Hij heeft zijn stelling dat de vrouw inboedelgoederen, sieraden en een geldbedrag heeft zoek gemaakt of verborgen houdt en dit met opzet is geschied, in het licht bezien vd betwisting door de vrouw, niet genoegzaam onderbouwd. Aan bewijslevering komt het hof daarom niet toe. Man wordt veroordeeld zijn medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van de woning. Gebruiksvergoeding bepaald op 4% overwaarde; tegen door rechtbank gehanteerde percentage is niet gegriefd.
Rechtbank Overijssel 04-07-2019
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2326
Vordering tot verdeling van de gemeenschap (woning), afgewezen wegens ontbreken spoedeisend belang.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-03-2019
(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:988
beperkende werking redelijkheid en billijkheid
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Eigen woning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN