ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw negeert uitspraken over woningverkoop: proceskostenveroordeling in beide instanties
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Omdat de vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen, wordt zij in de proceskosten van beide instanties veroordeeld. Woning moet verkocht.
Vergoedingsrecht aflossing hypotheek verrekend met verbouwingskosten
Rechtbank Rotterdam 24-07-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6407
Vrouw heeft vergoedingsrecht ad € 212.000 door aflossingen op gezamenlijke hypotheekschuld, maar man heeft gezorgd voor overwaarde woning (verbouwingskosten). Redelijk en billijk om vorderingen tegen elkaar weg te strepen.
Appel levering woning niet ingeschreven in rechtsmiddelenregister
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019 (pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2718
Rb bepaalde dat vonnis in de plaats trad van medewerking man aan levering woning. Man gaat in hoger beroep maar laat na dit binnen 8 dagen te registreren. I.c. toch ontvankelijk: grieven zien niet op woning.
Bank in de fout bij afwikkeling beleggingshypotheek na scheiding
ING heeft saldo van gezamenlijke hypotheekbeleggingsrekening overgemaakt naar ex-partner van consument. Ex-partner heeft rekening kunnen leeghalen ondanks blokkade door ING. ING schadeplichtig wegens schending zorgplicht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3331
geen spoedeisend belang in hoger beroep bij gevorderde reële executie
Gerechtshof Den Haag 23-04-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2438
Vordering waarbij medewerking wordt gevraagd aan het verlijden van een notariële akte van verdeling. Spoedeisend belang inmiddels vervallen nu de gevorderde medewerking inmiddels heeft plaatsgehad.
Rechtbank Midden-Nederland 05-07-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3843
machtiging tot het te gelde maken van de woning, ontruiming
Rechtbank Overijssel 14-08-2019
(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3104
Veroordeling van de vrouw tot medewerking aan de afwikkeling van de verdeling overdracht en levering van (een aandeel in) een woning, onder de voorwaarde dat de man binnen één week na dagtekening van het vonnis een schriftelijke verklaring van de hypotheeknemer toestuurt waaruit blijkt dat de vrouw zal worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestaande hypothecaire verplichtingen. De rechtsverhouding tussen deelgenoten wordt beheerst door de eisen van redelijkheid en billijkheid. Vorderingen in reconventie wor...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019

(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6547
Vrouw gaat enkel in beroep tegen proceskostenveroordeling door de rechtbank. Hof bekrachtigt op andere gronden deze beslissing, en veroordeelt haar ook in de proceskosten (nihil). Vrouw stelt zich namelijk op het onredelijke standpunt dat de gezamenlijke woning verkocht dient te worden, waarbij de man de onderwaarde voor zijn rekening dient te nemen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Eigen woning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN