ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Plaats voor belangenafweging bij vernietiging erkenning?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019 (pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2409
Dat er mogelijk geen andere man is die rol van juridische en sociale ouder op zich zal nemen, staat niet aan vernietiging erkenning in weg. Overigens kwestieus of 1:205 BW ruimte biedt voor belangenafweging.
Afname wangslijm vormt minimale inbreuk op lichamelijke integriteit
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 (pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2012
Om afstamming van verzoekster vast te stellen wordt vermoedelijke halfzus verplicht tot medewerking aan DNA-onderzoek. X-chromosomaal DNA-onderzoek biedt meer duidelijkheid dan autosomaal DNA-onderzoek.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019

(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2409
Voor identiteitsontwikkeling kind (2015) cruciaal dat hem duidelijk wordt wie zijn biologische vader is. Voor die ontwikkeling niet nodig dat man die niet zijn biologische vader is, zijn juridische vader blijft. Dat er mogelijk geen andere man is die rol van juridische en sociale ouder op zich zal nemen, is niet van doorslaggevend belang. Volgt vernietiging erkenning (ondanks bewuste keuze daarvoor destijds in weerwil van alle onzekerheid). Overigens is 't de vraag of art. 1:205 BW ruimte biedt voor belangenafweging.
Gerechtshof Amsterdam 25-06-2019
(pub. 02-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2205
Uit 2 vaderschapstesten uitgevoerd door Verilabs volgt met meer dan 99,9999999% zekerheid dat man A de biologische vader van [kind C] is. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat er geen reden is om te twijfelen aan de juistheid van deze onderzoeksresultaten. De door de moeder in hoger beroep overgelegde gegevens van DDC waaruit zou blijken dat niet man A, maar de heer [X] de biologische vader van [kind C] is, leiden niet tot een ander oordeel. Daarmee is gerommeld. Volgt vervangende toestemming tot erkenning aan man A.
Rechtbank Noord-Holland 22-05-2019
(pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4400
Vaststelling vaderschap inmiddels overleden Duitse vader. Zijn enige dochter, ook op leeftijd en woonachtig in Duitsland, is belanghebbende. Zij verzet zich tegen eventueel op te dragen DNA-onderzoek en geeft aan de vragen vd rb niet te willen en kunnen beantwoorden. Rb doet zaak op stukken af en stelt vaderschap verzoeker (75) gerechtelijk vast: geen reden tot twijfel dat man de verwekker is van verzoeker. Zie voor de ontkenning vaderschap van de huwelijkse vader Rb Noord-Holland 11-04-2018.ECLI:NL:RBNHO:2018:3017
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019

(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2012
Positieve verplichting voor vermoedelijke halfzus A op basis van art. 8 EVRM tot medewerking aan DNA-onderzoek om de afstamming van vermoedelijke halfzus B vast te stellen. Noodzakelijkheidsvereiste van tweede lid van dit artikel. Aannemelijk dat autosomaal DNA-onderzoek onvoldoende resultaat zal bieden. Daarnaast zeer waarschijnlijk dat X-chromosomaal onderzoek een beter resultaat oplevert. Verder kan X-chromosomaal onderzoek uitwijzen dat de vrouwen niet dezelfde biologische vader kunnen hebben.
Rechtbank Limburg 12-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3708
Verzoek van erkenner tot vernietiging erkenning. Rechtbank heeft DNA-onderzoek gelast, maar moeder heeft geweigerd hieraan mee te werken.De rechtbank kan beslissing nemen die haar geraden voorkomt. De vraag waarvoor de rechtbank zich ziet gesteld is of uit het niet meewerken van de moeder aan het DNA-onderzoek de conclusie dient te worden getrokken dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is en dat het verzoek tot vernietiging van de erkenning daarom dient te worden toegewezen. De rechtbank acht zich onvoldoende voor...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
DNA-onderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN