ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bedrog bij DNA-onderzoek leidt na 4 jaar tot heropening vaderschapsprocedure
Rechtbank Rotterdam 25-07-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5995
Man heeft neef naar DNA-onderzoek gestuurd. Ondanks termijnoverschrijding en verzuim om foto's bij DNA-rapport goed te bekijken is moeder - in belang van dochter - ontvankelijk in (impliciet) verzoek herroeping beschikking.
Overwegingen van Hof bij vernietiging erkenning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019 (pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2409
Omdat man niet de biologische vader is, is voldaan aan wettelijke vereiste voor vernietiging erkenning. Dat mogelijk geen andere man de rol van juridische en sociale ouder op zich zal nemen, staat daaraan niet in de weg.
DNA-onderzoek koning Albert
Afname wangslijm vormt minimale inbreuk op lichamelijke integriteit
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 (pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2012
Om afstamming van verzoekster vast te stellen wordt vermoedelijke halfzus verplicht tot medewerking aan DNA-onderzoek. X-chromosomaal DNA-onderzoek biedt meer duidelijkheid dan autosomaal DNA-onderzoek.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-10-2019
(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8116
Moeder gedetineerd wegens veroordeling voor moord/doodslag op voormalige partner D in 2017. Appel loopt nog. Hof gelast DNA-onderzoek naar de vraag of D dan wel diens broer B of derde, de biologische vader van verweerder (1986) is, cq de mate van waarschijnlijkheid daarvan. Spoorboekje mbt stelplicht en bewijslast en verdere stappen. Desgewenst kan door de deskundige eerst onderzoek worden gedaan naar de DNA-profielen van verweerder, moeder en B vanuit de hypothese dat B de biologische vader is.
Rechtbank Limburg 15-08-2018

(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:7714
Moeder zeer volhardend in haar weigering aan een DNA- onderzoek mee te werken. Oplegging van dwangsommen heeft geen resultaat gehad. Door de weigerachtige houding van de moeder, komt de ontwikkeling van dochter (2015) ernstig in gevaar. Deze heeft er recht op te weten wie haar vader is. Dat is belangrijk voor haar identiteitsontwikkeling. Dat moeder zegt zeker te weten dat vader de vader is, is in dit geval niet voldoende. Volgt OTS en lijfsdwang voor elke keer dat moeder niet meewerkt aan het DNA-onderzoek.
Rechtbank Rotterdam 25-07-2019

(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5995
Moeder ontvangen in verzoek namens dochter tot wijziging beschikking waarin verzoek tot vaststelling vaderschap werd afgewezen, zij het dat wijzigingsverzoek gezien art. 382 Rv en art. 25 Rv wordt opgevat als verzoek tot herróeping. Weliswaar kon moeder al > 3 jaar weten dat man bedrog pleegde bij DNA-onderzoek (hij stuurde neef), maar art. 8 EVRM staat i.c. aan vasthouden vervaltermijn art. 383 Rv in weg. Biologische werkelijkheid prevaleert. Volgt heropening zaak cf art. 387 Rv.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019

(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2409
Voor identiteitsontwikkeling kind (2015) cruciaal dat hem duidelijk wordt wie zijn biologische vader is. Voor die ontwikkeling niet nodig dat man die niet zijn biologische vader is, zijn juridische vader blijft. Dat er mogelijk geen andere man is die rol van juridische en sociale ouder op zich zal nemen, is niet van doorslaggevend belang. Volgt vernietiging erkenning (ondanks bewuste keuze daarvoor destijds in weerwil van alle onzekerheid). Overigens is 't de vraag of art. 1:205 BW ruimte biedt voor belangenafweging.
Gerechtshof Amsterdam 25-06-2019
(pub. 02-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2205
Uit 2 vaderschapstesten uitgevoerd door Verilabs volgt met meer dan 99,9999999% zekerheid dat man A de biologische vader van [kind C] is. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat er geen reden is om te twijfelen aan de juistheid van deze onderzoeksresultaten. De door de moeder in hoger beroep overgelegde gegevens van DDC waaruit zou blijken dat niet man A, maar de heer [X] de biologische vader van [kind C] is, leiden niet tot een ander oordeel. Daarmee is gerommeld. Volgt vervangende toestemming tot erkenning aan man A.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
DNA-onderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN