ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen tussentijds appel van bevel DNA-onderzoek
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2609
Bevel DNA-onderzoek in procedure ontkenning vaderschap is tussenbeschikking waarvan slechts tegelijk met eindbeschikking in hoger beroep kan worden gekomen. Noot: dan is uitslag al bekend ...
Moet mogelijke biologische vader meewerken aan DNA-onderzoek?
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018 (pub. 13-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5921
Ja. Recht van kind om te weten van wie het afstamt weegt zwaarder dan recht van vader op lichamelijke integriteit, resp. recht om vaderschap verborgen te houden. Niet relevant of kind juridische vader heeft.
Bedrog bij DNA-onderzoek
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018 (pub. 27-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7256
Verzoek toestemming erkenning. DNA-onderzoeken met tegenstrijdige uitkomsten. Tijdens mondelinge behandeling erkent moeder dat zij ander kind had meegenomen naar verwantschapsonderzoek.
Weduwe wil dat via DNA-onderzoek wordt vastgesteld dat haar man ook nog 2 andere dochters had
Gerechtshof Den Haag 30-05-2018 (pub. 01-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1332
Afwijzing verzoek weduwe om via DA-onderzoek van haar overleden man te onderzoeken of hij inderdaad de vader is van nog twee andere dochters. Zo'n onderzoek is niet nodig, nu anderszins vaststaat dat dit het geval is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIIP
Rechtbank Den Haag 31-01-2019
(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:784
Verzoek gegrondverklaring ontkenning vaderschap en gerechtelijke vaststelling vaderschap. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Aangenomen dat man Eritreese nationaliteit heeft. Ex art. 10:93 jo. 92 BW Eritrees recht toegepast (recht staat gemeenschappelijke nationaliteit man en moeder/nationaliteit biologische vader). Voor toewijzing ontkenning vaderschap is DNA-onderzoek niet noodzakelijk, voor gerechtelijke vaststelling vaderschap wel. Na gerechtelijke vaststelling vaderschap is op naam kind Eritrees naamrecht toepasselijk.
KIOV
Rechtbank Midden-Nederland 14-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:538
Artikel 1:27 BW. De ABS heeft de erkenning van de kinderen door de man geweigerd, omdat de identiteit van de man niet vast zou staan. Tussenbeschikking. De ABS zal de documenten van de man op echtheid laten onderzoeken door Bureau Documenten van de IND.
KI
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019
(pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:178
DNA-onderzoek gelast tbv vaststelling verwekkerschap met nauwkeurige aanwijzingen hoe deze test in Paramaribo afgewikkeld moet worden. Zo dient de identiteit van moeder en kind geverifieerd en moeten er ook foto's genomen worden van hen ten tijde van het afnemen vh DNA-materiaal, om zeker te stellen dat de juiste moeder en het juiste kind getest worden.
FPKI
Rechtbank Limburg 28-11-2018
(pub. 28-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11180
Man niet ontvankelijk in vordering in kort geding tot vervangende toestemming tot erkenning ongeboren kind (gehuwde) vrouw en tot gelasten medewerking vrouw aan DNA-test. Geen reden man te veroordelen in de kosten van de procedure wegens eerder verzoek van de vrouw tot het laten uitvoeren van een DNA-test.
ALKIIP
Rechtbank Amsterdam 14-11-2018
(pub. 27-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:8090
Gerechtelijke vaststelling vaderschap. Geen reactie van de man, die in de V.S. woont, op stukken en tussenbeschikking (die correct, doch niet in persoon betekend is). Rb acht het aannemelijk dat de man er welbewust voor heeft gekozen zijn medewerking niet te verlenen aan een DNA onderzoek. Door de moeder gestelde feiten afzonderlijk onvoldoende, doch tezamen wel voldoende voor gerechtelijke vaststelling vaderschap. Toewijzing verzoek. Bij gebrek aan verweer tevens toewijzing verzoek KAL; € 800/mnd miv datum beschikking.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
DNA-onderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN