ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen tussentijds appel van bevel DNA-onderzoek
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2609
Bevel DNA-onderzoek in procedure ontkenning vaderschap is tussenbeschikking waarvan slechts tegelijk met eindbeschikking in hoger beroep kan worden gekomen. Noot: dan is uitslag al bekend ...
Moet mogelijke biologische vader meewerken aan DNA-onderzoek?
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018 (pub. 13-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5921
Ja. Recht van kind om te weten van wie het afstamt weegt zwaarder dan recht van vader op lichamelijke integriteit, resp. recht om vaderschap verborgen te houden. Niet relevant of kind juridische vader heeft.
Bedrog bij DNA-onderzoek
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018 (pub. 27-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7256
Verzoek toestemming erkenning. DNA-onderzoeken met tegenstrijdige uitkomsten. Tijdens mondelinge behandeling erkent moeder dat zij ander kind had meegenomen naar verwantschapsonderzoek.
Weduwe wil dat via DNA-onderzoek wordt vastgesteld dat haar man ook nog 2 andere dochters had
Gerechtshof Den Haag 30-05-2018 (pub. 01-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1332
Afwijzing verzoek weduwe om via DA-onderzoek van haar overleden man te onderzoeken of hij inderdaad de vader is van nog twee andere dochters. Zo'n onderzoek is niet nodig, nu anderszins vaststaat dat dit het geval is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Rechtbank Limburg 28-11-2018
(pub. 28-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11180
Man niet ontvankelijk in vordering in kort geding tot vervangende toestemming tot erkenning ongeboren kind (gehuwde) vrouw en tot gelasten medewerking vrouw aan DNA-test. Geen reden man te veroordelen in de kosten van de procedure wegens eerder verzoek van de vrouw tot het laten uitvoeren van een DNA-test.
ALKIIP
Rechtbank Amsterdam 14-11-2018
(pub. 27-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:8090
Gerechtelijke vaststelling vaderschap. Geen reactie van de man, die in de V.S. woont, op stukken en tussenbeschikking (die correct, doch niet in persoon betekend is). Rb acht het aannemelijk dat de man er welbewust voor heeft gekozen zijn medewerking niet te verlenen aan een DNA onderzoek. Door de moeder gestelde feiten afzonderlijk onvoldoende, doch tezamen wel voldoende voor gerechtelijke vaststelling vaderschap. Toewijzing verzoek. Bij gebrek aan verweer tevens toewijzing verzoek KAL; € 800/mnd miv datum beschikking.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018
(pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2609
De vrouw gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank om een DNA-onderzoek te bevelen in een procedure ontkenning vaderschap. Het hof verklaart haar niet-ontvankelijk. De bestreden beschikking betreft namelijk een tussenbeschikking waarvan slechts ex art. 358 lid 4 Rv tegelijk met de eindbeschikking in hoger beroep kan worden gekomen. De beslissing maakt namelijk geen einde aan enig gedeelte van het geschil, te weten de gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap.
KI
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:5921
Meerderjarig kind wil dat zijn vermoede biologische vader gedwongen wordt mee te werken aan DNA-onderzoek. Grondslag: onrechtmatige daad om dit te weigeren. Rechter weegt af tussen recht op lichamelijke integriteit, resp. (in recht op respect voor zijn privéleven besloten) recht van de potentiële biologische vader om vaderschap verborgen te houden en recht van het (ook meerderjarige) kind om te weten van wie het afstamt. Laatste recht weegt zwaarder. Niet relevant of kind juridische vader heeft of houdt.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018
(pub. 27-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7256
Verzoek erkenning, met vernietiging erkenning door andere man. Vervolg op Hof A-L 27-02-2018.ECLI:NL:GHARL:2018:2085 Diverse DNA-onderzoeken, met tegenstrijdige uitkomsten. Tijdens de mondelinge behandeling erkent moeder dat zij een ander kind had meegenomen naar het verwantschapsonderzoek. Onderzoek RvdK naar evt. gezag en omgang. Hof geeft RvdK in overweging, gelet op de zorgen over door de vrouw gemaakte keuzes in haar leven, eveneens een persoonlijkheidsonderzoek van de vrouw uit te laten voeren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
DNA-onderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN